Kotsifou gorge close to Plakias in Crete
Kotsifou gorge close to Plakias in Crete.

Read about Greece here »

More pictures from Crete »Home »

About us »

Cookies »

Kalimera Greece »

Kalispera Greece »

© 2010-2024 | Janni Eklund | Kalispera and Kalimera