Porto Katsiki beach on Lefkas
Porto Katsiki beach on Lefkas.

Read about Lefkada here »

More pictures from Lefkada »

Home »

About us »

Cookies »

Kalimera Greece »

Kalispera Greece »

© 2010-2018 | Janni Eklund | Kalispera and Kalimera