Narrow alley in Parikia in Paros
The old town of Parikia in Paros.

Read about Parikia here »

More pictures from Paros »Home »

About us »

Cookies »

Kalimera Greece »

Kalispera Greece »

© 2010-2022 | Janni Eklund | Kalispera and Kalimera